HOME      KONTAKT
Kopareczka
STRONA G£ÓWNA
Pocz±tek naszej działalności sięga 2000 roku, zwi±zany był głównie z usługami kolejowymi wykonywanymi na obszarze Skandynawii.
W krótkim czasie, dzięki dynamicznemu rozwojowi i aktywnej działalności, rozpoczęliśmy współpracę z renomowanymi producentami maszyn i urz±dzeñ budowlanych, wprowadzaj±c do swojej oferty cał± gamę nowych produktów, które zwiększaj± wydajność pracy. Czytaj więcej
Głowica SMP Swingotilt
Swingotilt firmy SMP jest niezawodnym urządzeniem, dzięki któremu znacząco wzrasta efektywność pracy na placu budowy oraz zwiększa się wydajność maszyny zmniejszając koszty eksploatacji nawet o 30% .
KOPARECZKA
ul. Henryka Sienkiewicza 23,
55-140 Żmigród
Kontakt
Dział Obsługi Klienta
tel. +48 663 458 781
© KOPARECZKA. Site by Avenus